خانه » آیا داده‌ها باید توسط یک نهاد مرکزی کنترل شود؟

هشتگآیا داده‌ها باید توسط یک نهاد مرکزی کنترل شود؟