خانه » آیا سرعت تراکنش مهم‌ترین ویژگی شبکه است؟

هشتگآیا سرعت تراکنش مهم‌ترین ویژگی شبکه است؟