خانه » آیا فناوری بلاک چین باعث غیر قابل فیلتر شدن تلگرام می شود؟

هشتگآیا فناوری بلاک چین باعث غیر قابل فیلتر شدن تلگرام می شود؟