ورج برای دومین بار در دو ماه گذشته هک شد؛ حدود 1.4 میلیون دلار به. Continue reading