سقوط بیت‌کانکت و احتمال تعطیلی آن (اسکم - کلاهبرداری) : به دنبال. Continue reading