شرکت ژاپنی فوجیتسو درصدد تجاری سازی نرم افزار یک پارچه برای. Continue reading