عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران خبر از قانونی شدن استخراج. Continue reading