گزارش یک تیم امنیت سایبری گویای آن است که یک باج‌افزار جدید با. Continue reading