درباره ارز دیجیتال سیاکوین - اطلاعات فنی و تخصصی Siacoin (SC) ارز دیجیتالی سیا کوین (به انگلیسی : SiaCoin) و با نام سمبلیک SC و با الگوریتم رمزگذاری Blake2b یک ارز دیجیتال قابل استخراج هست که تا کنون 32,515,226,829 سیاکوین از بی نهایت این ارز استخراج شده است [ کسب اطلاعات فنی کاملتر ]